186e Jaargang / Guurst Februari 2002

Voorpagina

Van onze Voorzitter: December Overweging: Het Gilde & Maatschappij.

Dit is de elektronische internet thuis pagina van het Gilde der Letterontwerpers, ontworpen en geproduceerd met de nieuwste digitale technieken. Middels dit medium wil het Gilde in contact treden met de leden. Het streven is op langere termijn ook buitenstaanders met een interesse in de typografie te helpen, en in uitzonderlijke gevallen ook individuen bij te staan op de lange weg naar vakbekwaamheid.

Het Gilde

Het genootschap heeft zich volgens traditie op de achtergrond gehouden om de letter-markt te beschermen en onder het genot van een goede cigaar en een glaasje port de staat van het vak te bespreken. Nu de z.g.n "digitale fonts" steeds belangrijker worden binnen De Typografie heeft Het Gilde besloten om meer naar buiten te treden, en een richting,- en zin-gevende rol op zich te nemen.

oudestempel.gif

Verloedering

Sinds de introductie van de Amerikaanse reken computer Apple-Macintosh holt de Typografie achteruit! Jan en alleman maken zich meester van technieken die tot nu toe alleen door goed opgeleide professionals gebruikt mochten worden. Dit leidt tot kwalitatieve verloedering en teloorgang. Recentelijk heeft zelfs een groep zelf-benoemde "letterontwerpers" zijn toevlucht genomen tot de geschreven pers om allerhande nonsens over het metiér te verspreiden. Vooral het onwederrechtelijk toe-eigenen van het werk der Grote Nederlandsche Letterontwerpers uit de geschiedenis vinden wij stuitend. Wij hoeven U niet te wijzen op de grote schade die dit soort lieden aan De Typografie en het Letterontwerpen toe brengen. Het Gilde wil dit soort kwalijke ontwikkelingen een straf en duidelijk halt toeroepen.

Waarden

Het Gilde staat voor de volgende stappen te ondernemen. Een goed onderbouwd antwoord op het van Duitse origine “BauHaus”: deze nieuwerwetse grappenmakerij verdient een serieus antwoord. Verder stellen we voor een petitie aan de regering om het Letterontwerpen en Typografie een beschermd beroep te maken. Driewerf Neen tegen de pamfletten cultuur.

Kent U meer actiepunten voor het Gilde? Schroom dan niet contact op te nemen!