186e Jaargang / Guurst Februari 2002

Ereleden

Het Gilde bestuur kiest de Erenleden op grond van hun voortreffelijke bijdrage aan de Typografie en Het Letterontwerpen. Over de verkiezing is geen correspondentie mogelijk en worden geen mededelingen gedaan. Erenleden kunnen de speciale honoraire titel "Erelid van Het Gilde Der Letterontwerpers" aan hun naam toevoegen als zij dit wensen.

De pagina zal in de toekomst een uitgebreidere lijst van portretten, werk en biografieën tonen. Ook wordt binnenkort de naam van het nieuwe Erelid bekend gemaakt.

De Galerij

  1. Prof. Dr. L. J. Coster
  2. Dr. Ir. J. van Krimpen