186e Jaargang / Guurst Februari 2002

December Overweeging

BAH!

De guurste wind waait over de sloot.
Decembermaand met donkre lucht,
't licht is nog aan, daer in de boot,
den Sint werkt eijvrig' door en zucht.


Hij vervaardigd wederom een letter,
nog een schreef! er is nog tijd!
maar helaas! het wordt niet netter,
d'Amateur leert "haest is speijt".


Langzaam! langzaam! werkt toch traeger!
of liever nog: houdt er mee op!
het letterwerk is 's-beschaving's draeger!
Sint weet niets daarvan, dus stop!

BAH!

Sint Nikolaes moet maar eens heuren:
zijn ontwerpen zijn
bedroevend slecht!
de Letter-breedtes: om te treuren,
't contrast is duid'lijckst onterecht.


Roept een halt aan zijn productie!
weert den Stoomboot van de ka!
Sint pleegt cultureel obstructie:
zijn Typografisch Chocola!


Dit vak hoort Onsch toe!
—Wij studeerden!—
Wij zijn bijzonder! en vandaer,
dat wij Sint Nikolaes kleineren,
zijn 'letters' zijn een Groot Gevaer!

BAH!

Namens de Temp. Praeses. v/h/ Gilde,
een tenen-krommende December-maand toegewenscht.