186e Jaargang / Guurst Februari 2002

Het Bestuur

De Ereleden en Beschermheren van Het Gilde worden zorgvuldig gekozen. Over het algemeen komen alleen oudere, rijpere vakmensen -- die louter hoge kwaliteit en productiviteit nastreven -- in aanmerking om in het Bestuur te dienen.

De Ledenvergadering

De ledenvergadering is een belangrijk moment in het bestuur van Het Gilde. Het Bestuur treedt dan naar buiten en er bestaat de gelegenheid vrijelijk en geanimeerd met de leden en aspirant leden te converseren. Soms wordt er ter verluchtiging een leuke anecdote verteld uit de praktijk van het letterontwerp, of een korte lezing over het markeren van werktekeningen. Af en toe ontstaat er zelfs een ontspannen, gezellige kout bij het haardvuur!

Agenda

De datum van de volgende ledenvergadering zal via de internet elektronische post lijst verstuurd worden, schrijft U allen dus in!