186e Jaargang / Guurst Februari 2002

De Ballotage

Het Gilde heeft een open en duidelijke toelatings-methode. Op voordracht van 3 leden kan een aspirant-lid in aanmerking komen voor overweging. Het Bestuur neemt vervolgens de antecedenten door en bespreekt de voordracht. De beoordelings-criteria zijn natuurlijk Quid Pro Quo geheim, maar een paar kunnen we hier noemen. Het moet duidelijk zijn dat het aspirant-lid een serieuze kijk op het letterontwerpen heeft. Heeft het aspirant-lid lettertypes ontworpen die gebruikt kunnen worden in post-moderne Typografie? (het Gilde bestuur rekent alle Typografie na oprichtings-datum tot het Post-Modernisme). Maakt het aspirant-lid voldoende gebruik van het Ornament. En heeft het aspirant-lid wel eens zogenaamde "felle" kleuren (zoals bijvoorbeeld Beige of Grijs) gebruikt in Drukwerk.

Lidmaatschap

Indien Het Bestuur met instemming van de Ledenraad besloten heeft een aspirant-lid aan te nemen, krijgt voornoemd aspirant-lid een zogenaamd "Proef-lidmaatschap" voor 1 kalenderjaar. Mocht het lid binnen deze periode besluiten om het Gilde te verlaten, of als het lid uitgestoten wordt wegens gebrek aan Gravitas, mag het lid 1 kalenderjaar lang niet betrokken zijn bij wat voor typografische activiteit dan ook.